Privacyverklaring en disclaimer

Lees hier de disclaimer.

Dit is de privacyverklaring van EBP-academie, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57142254, inzake de website ebp-academie.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door EBP-academie. Voornaam, achternaam, e-mailadres en eventueel V&VN-relatienummer/BIG-registratienummer worden opgenomen in een klantendatabase in Excel, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

EBP-academie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van EBP-academie. U dient zich ervan bewust te zijn dat EBP-academie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt op EBP-academie, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van EBP-academie en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door EBP-academie worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden, als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van EBP-academie-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door EBP-academie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en EBP-academie.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

EBP-academie bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

EBP-academie maakt gebruik van cookies. Dit is nodig om bij te houden welke acties u heeft uitgevoerd, zodat een badge, certificaat en accreditatiepunten kunnen worden verleend bij het voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria.

Beveiliging

EBP-academie werkt op een beveiligde Moodle-website met een SSL-certificaat.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van EBP-academie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


8 november 2017

Last modified: Wednesday, 8 November 2017, 4:47 PM