Over EBP-academie

Cursus EBP-volger* in 8 stappen

* EBP-volger: analoog aan de termen volger, gebruiker en expert die voor het toepassen van evidence-based practice (EBP) werden geïntroduceerd door Strauss (2004) en naar het Nederlands werd vertaald door De Vos (2005). In Nederlandse ziekenhuizen worden deze termen steeds vaker gebruikt.

Beste belangstellende lezer,

EBP-academie stopt op 31 december 2018. De redenen daarvoor kun je lezen in deze nieuwspost.
Tot die tijd blijft de serviceverlening ongewijzigd.
Accreditatiepunten en certificaat aanvragen kan tot en met 15 december 2018.
Tot een later bekend te maken datum, kun je nog starten met de cursus 'EBP-volger in 8 stappen'.

Met hartelijke groet,
Drs. Ilona Gerritsma
  

Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • CanMEDS-competenties
 • Karakteristieken van de cursus: E-learning, inclusief acties op de werkvloer
 • Certificaten en accreditatiepunten
 • Doelgroepen
 • Duur van de cursus
 • Achtergrondliteratuur
 • Kosten
 • Docent van de cursus
 • Ondersteuning tijdens de cursus
 • Browsers, tablets en smartphones
 • Beveiligde internetverbinding
 • Inloggen en starten met de cursus
 • Literatuurlijst bij deze informatie
 • Bijlage 1

 

Inleiding

Iedere verpleegkundige kan evidence-based practice (EBP) toepassen, zo staat in de nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen (Lambregts & Grotendorst, 2012; Terpstra et al., 2016).
In deze cursus leer je EBP toepassen op het niveau van EBP-volger, het niveau dat iedere verpleegkundige dient te beheersen.

De definitie van EBP die EBP-academie in de cursus hanteert, komt uit ‘Evidence-based practice voor verpleegkundigen – Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming’ (Munten et al., 2016). Hierin staan essentiële kenmerken voor goede zorg zoals: ‘gebruik maken van de ziekte-ervaring van de zorgvrager’ en het ‘samen met hem of haar beslissen’. Deze kenmerken van EBP zijn nu apart beschreven in de definitie, terwijl ze eerder alleen voor de goede verstaander daarbij hoorden. Natuurlijk worden ook de meer bekende kenmerken van EBP toegelicht.

Als EBP-volger werk je altijd vanuit een kritische houding. Daarbij besluit je samen met de zorgvrager over de te geven zorg. Die baseren jullie op kennis, (ziekte)-ervaring, wensen en voorkeuren van deze individuele zorgvrager, wetenschappelijk bewijs en andere evidence, en klinische expertise van jezelf en collega’s. Verder zoek je zelf naar evidence-based richtlijnen.

CanMEDS-competenties

De 8 stappen van de cursus beslaan de volgende CanMEDS-competenties (zie bijlage 1 voor een beschrijving van de stappen):

 • Professionaliteit: 20% (stappen 1 en 2 van de cursus)
 • Kennis en wetenschap: 80% (stappen 3-8 van de cursus)
Karakteristieken van de cursus: E-learning, inclusief acties op de werkvloer

In deze uitgebreide e-learning-cursus doe je kennis en vaardigheden op om EBP-volger te worden. Bijzonder aan deze cursus zijn de animaties met voorbeeldscenes uit de praktijk en de activiteiten van ‘Op de werkvloer’. Bij deze activiteiten oefen je verder en breng je evidence op de werkvloer of verspreid je het EBP-gedachtengoed onder je collega’s.

De cursus is gebouwd in een leerplatform, zodat je van en met anderen kunt leren in workshops, fora, WIKI en een chatroom. 

Na afloop van deze cursus …:

 • … heb je kennis van het nut van evidence-based practice (EBP) voor de zorg in het algemeen en de individuele zorgvrager in het bijzonder;
 • … weet je waarom een kritische houding een voorwaarde is voor het toepassen van EBP;
 • … ken je voorbeelden van niet-effectieve verpleegkundige zorg;
 • … kun je bij een vraag uit de praktijk de informatiebron met de hoogste bewijskracht kiezen;
 • … ken je de definitie, doelen en kritische elementen van EBP en de stappen van het EBP-proces;
 • … heb je kennis over de relatie tussen EBP en het volgen/afwijken van (evidence-based) richtlijnen;
 • … ken je het verband tussen Nederlandse wetgeving en EBP;
 • … kun je stap 1 en stap 2 (alleen voor het zoeken naar richtlijnen) van het EBP-proces uitvoeren.

​Deze leerdoelen zijn een samenvatting van de leerdoelen van de 8 stappen/modules. Elke module start met een opsomming van de module-leerdoelen. In het hoofdstuk 'Leerdoelen' in de ‘Leeswijzer’ bij de cursus vind je een totaaloverzicht.

Certificaten en accreditatiepunten

De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 13 punten. Je bepaalt zelf hoeveel accreditatiepunten je gaat behalen, door een of meer stappen te voltooien.

Voor het laten bijschrijven van accreditatiepunten van de hele cursus en het verkrijgen van het digitale 'Certificaat van voltooiing' is het nodig dat je …

 1. … alle moduleboeken hebt bekeken;
 2. … alle oefeningen hebt uitgevoerd of bekeken;
 3. … geposte antwoorden aan de criteria van de opdracht voldoen;
 4. … bijbehorende badges hebt behaald;
 5. … het eind-evaluatieformulier hebt ingevuld.

Voldoe je alleen aan het 1e, 4e en 5e criterium, dan kun je een digitaal 'Certificaat van deelname' aanvragen.
Voor het laten bijschrijven van accreditatiepunten van een deel van de modules is het nodig dat je voldoet aan criteria 1 tot en met 4 voor de betreffende modules, en aan criterium 5.

Doelgroepen

Deze cursus is opgezet voor verpleegkundigen van niveau 4 (mbo) en 6 (hbo), voor hen die hiervoor in opleiding zijn, docenten verpleegkunde, verloskundigen en andere zorgverleners die willen leren over EBP. Afhankelijk van je kennis en vaardigheden van evidence-based practice kun je deze kennis opdoen of opfrissen. Ook is aandacht voor gerelateerde onderwerpen, zoals de relatie tussen wetgeving en EBP. Met deze cursus bereik je het basisniveau van EBP-volger dat iedere verpleegkundige volgens de beroepsprofielen dient te hebben.

Duur van de cursus

De cursus bevat 8 stappen/modules die totaal 6 uur aan informatie en oefeningen en 6 uur aan activiteiten op de werkvloer bevatten. Zie tabel 1 voor de duur per module. Je kunt de cursus in je eigen tempo doornemen. Je hebt tot en met 31 december 2018 toegang tot de cursus. Het aanvragen van accreditatiepunten en certificaat kan tot en met 15 december.

Achtergrondliteratuur  

Deze cursus is ontwikkeld op basis van leerboeken over evidence-based practice (Munten, 2016; Scholten, 2014) en diverse online publicaties. In de cursus vind je alle literatuurverwijzingen.

Kosten

De kosten voor toegang tot de cursus tot en met 31 december 2018 bedragen €17,50 inclusief BTW. 

Docent van de cursus

De cursus is ontwikkeld door Drs. Ilona Gerritsma.

Ilona heeft jarenlang als intensive-care-verpleegkundige en praktijkdocent op een intensive-care gewerkt. Na een studie verplegingswetenschap ging zij lesgeven in onderzoeksmethodologie en evidence-based practice aan verloskunde- en later ook verpleegkunde-studenten. Vanuit ZorgSyn heeft zij EBP-academie bedacht en ontwikkeld. Hiermee wil zij bijdragen aan het verspreiden van het toepassen van EBP door verpleegkundigen en verpleegkunde-docenten. In 2016 en 2017 is onder de naam EBP-academie samengewerkt met Peter Vink van Omni Cura. Samen werden workshops ontwikkeld en gegeven, onder andere voor de EBP-Summercourse en het congres 'EBP in een dag' (Nursing Congressen 2015, 2016 en 2017), Nursing Science 2016 (UMCG) en Nurse Academy Congres 2016.

Ondersteuning tijdens de cursus

In de cursus kun je via het ‘Algemeen forum’ bij ‘Samen leren’ hulp vragen van mededeelnemers. Heb je daarnaast nog vragen, of wil je begeleiding, dan kun je hulp vragen via info@ebp-academie.nl  
Indien bij het aanvragen van accreditatiepunten en het certificaat van voltooiing blijkt dat antwoorden van verplichte oefeningen/activiteiten nog niet aan bijbehorende criteria voldoen, kun je feedback krijgen van de cursusdocent. Hiermee heb je de mogelijkheid de cursus alsnog met een voldoende af te ronden.

Browsers, tablets en smartphones

EBP-academie kan het best worden geopend in de nieuwste versies van browsers als: Internet Explorer (vanaf versie 7), Safari, Chrome en Firefox. Ook op tablets en smartphones kan je inloggen op EBP-academie. Door het kleinere formaat krijgen de pagina's een andere indeling, maar de toepassingen zijn ook dan te gebruiken.

Beveiligde internetverbinding

EBP-academie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, te herkennen aan het slotje voor de naam in de browserbalk. Privacygevoelige gegevens zijn hiermee afgeschermd voor derden.

Inloggen en starten met de cursus

Om te starten met de cursus maak je een account aan op de inlogpagina. Je ontvangt daarna een e-mail met een bevestigingslink. Met een klik op die link ben je ingelogd op EBP-academie, waar direct een rondleiding start. Voor het aanschaffen van de cursus klik je onderaan de homepage op de groene naam van de cursus ‘EBP-volger in 8 stappen’. Via een iDeal-betaling koop je de cursus en kun je direct beginnen.

Heb je andere vragen over de cursus dan je in deze brochure of in ‘Veelgestelde vragen’ (te openen vanaf de homepage van EBP-academie) vindt? Dan kun je deze mailen naar Ilona Gerritsma via info@ebp-academie.nl Binnen 24 uur op werkdagen mailt zij terug.

Literatuurlijst bij deze informatie

Munten, G., Verhoef, J. & Kuiper, Ch. (Red.) (2016). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. 4e druk. Den Haag: Boom.

Lambregts, J. & Grotendorst, A. (Red.)(2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Scholten, R.J.P.M., Offringa, M. & Assendelft, W.J.J. (Red.) (2014). Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Strauss, S.E., Green, M.L., Bell, D.S., Badgett, R., Davis, D., Gerrity, M., . . . Mangrulkar, R. (2004). Evaluating the teaching of evidence based medicine: conceptual framework. Britisch Medical Journal, 329, 1029-1032.

D. Terpstra et al. (2016). Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. Geraadpleegd op 23-9-2016 via:  http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2016%20Documenten/20160113%20Rapport%20Toekomstbestendige%20beroepen.pdf

Vos, R. de. (2005). Evidence based practice. De steen van Sysiphos in de klinische praktijk. Openbare les. Hogeschool van Amsterdam.

Bijlage 1 

Tabel 1 De 8 stappen met tijdsduur en leerdoelen

 

Stappen met leerdoelen en gemiddelde tijdsduur

 

De leerdoelen zijn een samenvatting van de leerdoelen in de stappen.

Tijdsduur informatie en oefeningen* in uren

Tijdsduur activiteiten ‘Op de werkvloer’** in uren

1.

Kritische houding

Je weet wat een kritische houding is en dat je deze nodig hebt om EBP toe te passen.

0.15 uur = 15 minuten

0.15

 

2.

Niet-effectieve zorg

Je kent voorbeelden van niet-effectieve zorg, gaat na of deze op de afdeling nog worden ingezet en ervaart waarom EBP noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg.

0.20

1.40

3.

Evidence uit onderzoek

Je weet voor welk type praktijkvragen het doorlopen van de stappen van het EBP-proces nuttig is en kunt diverse informatiebronnen indeling naar niveau van bewijskracht.

0.30

0.10

4.

Wat is evidence-based practice?   

Je kent de definitie, kritische elementen/perspectieven en doelen van evidence-based practice, kent de stappen van het EBP-proces en weet het verschil tussen evidence en bewijs.

3.00

1.50

5.

EBP toepassen met (evidence-based) richtlijnen

Je weet dat je met evidence-based richtlijnen EBP kunt toepassen, hoe je werkt en zo nodig afwijkt van richtlijnen.

0.40

1.00

6.

Wetgeving, tuchtrecht en EBP

Je weet hoe het toepassen van EBP je helpt je aan de wet te houden.

0.20

0.10

7.

Stap 1: Formuleren van een beantwoordbare vraagstelling

Je weet hoe je vanuit een klinische onzekerheid met de PICO-methode een beantwoordbare klinische vraagstelling maakt.

0.30

0.15

8.

Stap 2 Zoeken naar het huidige beste bewijsmateriaal

Je weet hoe je naar evidence-based richtlijnen zoekt en welke databases je daarvoor kunt raadplegen.

0.30

0.45

 

 

Totaal aantal uren: 12 uur en 10 minuten

 

6.05 uur

6.05 uur

*   Informatie en oefeningen: kennis en vaardigheden opdoen. De genoemde tijd is een indicatie van de gemiddeld benodigde tijd.

** Op de werkvloer: verder oefenen met de stof én tegelijk evidence op de werkvloer brengen en/of het EBP-gedachtengoed verspreiden onder collega’s. De genoemde tijd is een indicatie van de gemiddeld benodigde tijd.