Print bookPrint book

Over EBP-academie

Informatie over EBP-academie

Site: EBP-academie
Course: EBP-academie
Book: Over EBP-academie
Printed by:
Date: Saturday, 23 January 2021, 11:07 AM

Leerplatform EBP-academie

                              

EBP-academie is een leerplatform voor verpleegkundigen die op een simpele, aantrekkelijke en snelle manier willen leren over evidence-based practice (EBP). Daarnaast leren ze meteen EBP toepassen in de praktijk.  

Op deze pagina vind je een algemene beschrijving van EBP-academie. Op de volgende bladzijde kun je lezen over de cursus 'EBP-volger in 8 stappen'.


Aantrekkelijk, simpel en snel

Met animaties krijg je EBP-voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor heb je snel een helder beeld van EBP. Daarnaast vind je veel korte teksten, overzichten en linken naar aanvullende informatie. Met de digitale oefeningen, krijg je meteen feedback en via de activiteiten bij 'Op de werkvloer' breng je het geleerde ook nog eens in praktijk óf verspreid je het EBP-gedachtengoed onder collega's. Dat laatste is een trouwens een goede test om te merken of je alles gesnapt hebt.


"Door iedere week iets kleins te doen, ga je EBP in je dagelijkse werkzaamheden opnemen!"

EBP-academie is zo opgezet, dat je stapsgewijs aan de slag kunt. Bijna alle onderdelen vragen slechts 1 - 10 minuten van je tijd. In de overzichtslijsten kun je precies zien waar je aan de eisen hebt voldaan en verder zelf bijhouden wat je voldoende beheerst.


Doelgroep

Ben je verpleegkundige of in opleiding tot verpleegkundige en wil je (opnieuw) kennis maken met EBP, dan is EBP-academie zeker geschikt voor jou. Met de huidige modules leg je een goede basis om als niveau 4 en niveau 5/6 verpleegkundige EBP toe te passen. Wil je weten waar je aan kunt werken? De algemene leerdoelen lees je hier, in de beschrijving van 'EBP-volger in 8 stappen'. Precieze leerdoelen kun je met een account bekijken.

Ben je docent en kun je aantrekkelijk materiaal voor je lessen over EBP gebruiken? Ook dan kun je gebruik maken van EBP-academie. Zie verder de tekst: 'Voor docenten' in het hoofdmenu op de homepage.

Ben je géén verpleegkundige, maar wil je wel leren over EBP? Evidence based practice is een universeel concept dus dat snappen we best bij EBP-academie. Maak dus gerust een account aan en doe mee.


Lage kosten

Voor deelname aan de voor 13 punten geaccrediteerde cursus 'EBP-volger in 8 stappen' betaal je € 17,50 (voor instellingen exclusief BTW). Aangezien EBP-academie op 31 december 2018 stopt, heb je tot die datum toegang tot de cursus.  Ook heb je toegang tot de modules voor de huidige onderdelen van de cursus 'EBP-gebruiker'. Klik hier voor informatie over de cursus 'EBP-volger'.


Auteursrecht

Je kunt materiaal op het leerplatform EBP-academie aan anderen laten zien of door anderen laten gebruiken, mits duidelijk zichtbaar is dat het materiaal op www.EBP-academie.nl staat.

Alle rechten voorbehouden. Niets van EBP-academie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt anders dan op deze website, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar van EBP-academie.


Browsers, tablets en smartphones

EBP-academie kan het best worden geopend in de nieuwste versies van browsers als: Internet Explorer (vanaf versie 7), Safari, Chrome en Firefox. Op een iPad zijn sommige oefeningen (schuiven) lastiger uit te voeren. Voor die oefeningen kun je ter plekke iPad-vriendelijke versies kiezen. Ook op smartphones kan je inloggen op EBP-academie. Door het kleinere formaat krijgen de pagina's een andere indeling, maar veel toepassingen zijn ook dan te gebruiken.


EBP-academie: product van ZorgSyn


EBP-academie is ontwikkeld door Ilona Gerritsma van ZorgSyn. Met ZorgSyn ondersteunt zij verpleegkundigen en docenten in zorg- en onderwijsinstellingen bij het leren en lesgeven van EBP.


Over Ilona Gerritsma, ontwikkelaar van EBP-academie

Na jarenlange ervaring in een dubbelfunctie als intensive-care-verpleegkundige en -praktijkdocent en een studie verplegingswetenschap ging ik lesgeven in onderzoeksmethodologie en evidence-based practice aan verloskunde- en later ook verpleegkunde-studenten. De meeste studenten vinden dit lastige materie. Vandaar dat bij mij het idee ontstond een toegankelijker manier te ontwikkelen om EBP te kunnen leren en toe te passen. Met EBP-academie wil ik vooral verpleegkundigen en verpleegkunde-studenten een aantrekkelijk platform bieden waar dit mogelijk is. En daarnaast docenten toegang geven tot EBP-lesmateriaal en een forum bieden waar zij met collega's kunnen overleggen over lesmethoden.

 Connect and view my profile


Feedback en nieuwe ideeën

Om dit leerplatform verder te kunnen ontwikkelen naar de wensen van de deelnemers ontvang ik graag je feedback. Ik ben benieuwd naar dat wat goed is, dat wat beter kan én je ideeën over nieuwe onderwerpen en toepassingen. Ook kun je zelf casuïstiek insturen, die omgezet mag worden naar bijvoorbeeld animaties en oefeningen. Juist ook over de B- en MGZ-verpleegkunde. Je naam wordt hierbij vermeld, maar alleen wanneer je dat wilt.

Cursus EBP-volger* in 8 stappen

* EBP-volger: analoog aan de termen volger, gebruiker en expert die voor het toepassen van evidence-based practice (EBP) werden geïntroduceerd door Strauss (2004) en naar het Nederlands werd vertaald door De Vos (2005). In Nederlandse ziekenhuizen worden deze termen steeds vaker gebruikt.

Beste belangstellende lezer,

EBP-academie stopt op 31 december 2018. De redenen daarvoor kun je lezen in deze nieuwspost.
Tot die tijd blijft de serviceverlening ongewijzigd.
Accreditatiepunten en certificaat aanvragen kan tot en met 15 december 2018.
Tot een later bekend te maken datum, kun je nog starten met de cursus 'EBP-volger in 8 stappen'.

Met hartelijke groet,
Drs. Ilona Gerritsma
  

Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • CanMEDS-competenties
 • Karakteristieken van de cursus: E-learning, inclusief acties op de werkvloer
 • Certificaten en accreditatiepunten
 • Doelgroepen
 • Duur van de cursus
 • Achtergrondliteratuur
 • Kosten
 • Docent van de cursus
 • Ondersteuning tijdens de cursus
 • Browsers, tablets en smartphones
 • Beveiligde internetverbinding
 • Inloggen en starten met de cursus
 • Literatuurlijst bij deze informatie
 • Bijlage 1

 

Inleiding

Iedere verpleegkundige kan evidence-based practice (EBP) toepassen, zo staat in de nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen (Lambregts & Grotendorst, 2012; Terpstra et al., 2016).
In deze cursus leer je EBP toepassen op het niveau van EBP-volger, het niveau dat iedere verpleegkundige dient te beheersen.

De definitie van EBP die EBP-academie in de cursus hanteert, komt uit ‘Evidence-based practice voor verpleegkundigen – Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming’ (Munten et al., 2016). Hierin staan essentiële kenmerken voor goede zorg zoals: ‘gebruik maken van de ziekte-ervaring van de zorgvrager’ en het ‘samen met hem of haar beslissen’. Deze kenmerken van EBP zijn nu apart beschreven in de definitie, terwijl ze eerder alleen voor de goede verstaander daarbij hoorden. Natuurlijk worden ook de meer bekende kenmerken van EBP toegelicht.

Als EBP-volger werk je altijd vanuit een kritische houding. Daarbij besluit je samen met de zorgvrager over de te geven zorg. Die baseren jullie op kennis, (ziekte)-ervaring, wensen en voorkeuren van deze individuele zorgvrager, wetenschappelijk bewijs en andere evidence, en klinische expertise van jezelf en collega’s. Verder zoek je zelf naar evidence-based richtlijnen.

CanMEDS-competenties

De 8 stappen van de cursus beslaan de volgende CanMEDS-competenties (zie bijlage 1 voor een beschrijving van de stappen):

 • Professionaliteit: 20% (stappen 1 en 2 van de cursus)
 • Kennis en wetenschap: 80% (stappen 3-8 van de cursus)
Karakteristieken van de cursus: E-learning, inclusief acties op de werkvloer

In deze uitgebreide e-learning-cursus doe je kennis en vaardigheden op om EBP-volger te worden. Bijzonder aan deze cursus zijn de animaties met voorbeeldscenes uit de praktijk en de activiteiten van ‘Op de werkvloer’. Bij deze activiteiten oefen je verder en breng je evidence op de werkvloer of verspreid je het EBP-gedachtengoed onder je collega’s.

De cursus is gebouwd in een leerplatform, zodat je van en met anderen kunt leren in workshops, fora, WIKI en een chatroom. 

Na afloop van deze cursus …:

 • … heb je kennis van het nut van evidence-based practice (EBP) voor de zorg in het algemeen en de individuele zorgvrager in het bijzonder;
 • … weet je waarom een kritische houding een voorwaarde is voor het toepassen van EBP;
 • … ken je voorbeelden van niet-effectieve verpleegkundige zorg;
 • … kun je bij een vraag uit de praktijk de informatiebron met de hoogste bewijskracht kiezen;
 • … ken je de definitie, doelen en kritische elementen van EBP en de stappen van het EBP-proces;
 • … heb je kennis over de relatie tussen EBP en het volgen/afwijken van (evidence-based) richtlijnen;
 • … ken je het verband tussen Nederlandse wetgeving en EBP;
 • … kun je stap 1 en stap 2 (alleen voor het zoeken naar richtlijnen) van het EBP-proces uitvoeren.

​Deze leerdoelen zijn een samenvatting van de leerdoelen van de 8 stappen/modules. Elke module start met een opsomming van de module-leerdoelen. In het hoofdstuk 'Leerdoelen' in de ‘Leeswijzer’ bij de cursus vind je een totaaloverzicht.

Certificaten en accreditatiepunten

De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 13 punten. Je bepaalt zelf hoeveel accreditatiepunten je gaat behalen, door een of meer stappen te voltooien.

Voor het laten bijschrijven van accreditatiepunten van de hele cursus en het verkrijgen van het digitale 'Certificaat van voltooiing' is het nodig dat je …

 1. … alle moduleboeken hebt bekeken;
 2. … alle oefeningen hebt uitgevoerd of bekeken;
 3. … geposte antwoorden aan de criteria van de opdracht voldoen;
 4. … bijbehorende badges hebt behaald;
 5. … het eind-evaluatieformulier hebt ingevuld.

Voldoe je alleen aan het 1e, 4e en 5e criterium, dan kun je een digitaal 'Certificaat van deelname' aanvragen.
Voor het laten bijschrijven van accreditatiepunten van een deel van de modules is het nodig dat je voldoet aan criteria 1 tot en met 4 voor de betreffende modules, en aan criterium 5.

Doelgroepen

Deze cursus is opgezet voor verpleegkundigen van niveau 4 (mbo) en 6 (hbo), voor hen die hiervoor in opleiding zijn, docenten verpleegkunde, verloskundigen en andere zorgverleners die willen leren over EBP. Afhankelijk van je kennis en vaardigheden van evidence-based practice kun je deze kennis opdoen of opfrissen. Ook is aandacht voor gerelateerde onderwerpen, zoals de relatie tussen wetgeving en EBP. Met deze cursus bereik je het basisniveau van EBP-volger dat iedere verpleegkundige volgens de beroepsprofielen dient te hebben.

Duur van de cursus

De cursus bevat 8 stappen/modules die totaal 6 uur aan informatie en oefeningen en 6 uur aan activiteiten op de werkvloer bevatten. Zie tabel 1 voor de duur per module. Je kunt de cursus in je eigen tempo doornemen. Je hebt tot en met 31 december 2018 toegang tot de cursus. Het aanvragen van accreditatiepunten en certificaat kan tot en met 15 december.

Achtergrondliteratuur  

Deze cursus is ontwikkeld op basis van leerboeken over evidence-based practice (Munten, 2016; Scholten, 2014) en diverse online publicaties. In de cursus vind je alle literatuurverwijzingen.

Kosten

De kosten voor toegang tot de cursus tot en met 31 december 2018 bedragen €17,50 inclusief BTW. 

Docent van de cursus

De cursus is ontwikkeld door Drs. Ilona Gerritsma.

Ilona heeft jarenlang als intensive-care-verpleegkundige en praktijkdocent op een intensive-care gewerkt. Na een studie verplegingswetenschap ging zij lesgeven in onderzoeksmethodologie en evidence-based practice aan verloskunde- en later ook verpleegkunde-studenten. Vanuit ZorgSyn heeft zij EBP-academie bedacht en ontwikkeld. Hiermee wil zij bijdragen aan het verspreiden van het toepassen van EBP door verpleegkundigen en verpleegkunde-docenten. In 2016 en 2017 is onder de naam EBP-academie samengewerkt met Peter Vink van Omni Cura. Samen werden workshops ontwikkeld en gegeven, onder andere voor de EBP-Summercourse en het congres 'EBP in een dag' (Nursing Congressen 2015, 2016 en 2017), Nursing Science 2016 (UMCG) en Nurse Academy Congres 2016.

Ondersteuning tijdens de cursus

In de cursus kun je via het ‘Algemeen forum’ bij ‘Samen leren’ hulp vragen van mededeelnemers. Heb je daarnaast nog vragen, of wil je begeleiding, dan kun je hulp vragen via info@ebp-academie.nl  
Indien bij het aanvragen van accreditatiepunten en het certificaat van voltooiing blijkt dat antwoorden van verplichte oefeningen/activiteiten nog niet aan bijbehorende criteria voldoen, kun je feedback krijgen van de cursusdocent. Hiermee heb je de mogelijkheid de cursus alsnog met een voldoende af te ronden.

Browsers, tablets en smartphones

EBP-academie kan het best worden geopend in de nieuwste versies van browsers als: Internet Explorer (vanaf versie 7), Safari, Chrome en Firefox. Ook op tablets en smartphones kan je inloggen op EBP-academie. Door het kleinere formaat krijgen de pagina's een andere indeling, maar de toepassingen zijn ook dan te gebruiken.

Beveiligde internetverbinding

EBP-academie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, te herkennen aan het slotje voor de naam in de browserbalk. Privacygevoelige gegevens zijn hiermee afgeschermd voor derden.

Inloggen en starten met de cursus

Om te starten met de cursus maak je een account aan op de inlogpagina. Je ontvangt daarna een e-mail met een bevestigingslink. Met een klik op die link ben je ingelogd op EBP-academie, waar direct een rondleiding start. Voor het aanschaffen van de cursus klik je onderaan de homepage op de groene naam van de cursus ‘EBP-volger in 8 stappen’. Via een iDeal-betaling koop je de cursus en kun je direct beginnen.

Heb je andere vragen over de cursus dan je in deze brochure of in ‘Veelgestelde vragen’ (te openen vanaf de homepage van EBP-academie) vindt? Dan kun je deze mailen naar Ilona Gerritsma via info@ebp-academie.nl Binnen 24 uur op werkdagen mailt zij terug.

Literatuurlijst bij deze informatie

Munten, G., Verhoef, J. & Kuiper, Ch. (Red.) (2016). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. 4e druk. Den Haag: Boom.

Lambregts, J. & Grotendorst, A. (Red.)(2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Scholten, R.J.P.M., Offringa, M. & Assendelft, W.J.J. (Red.) (2014). Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Strauss, S.E., Green, M.L., Bell, D.S., Badgett, R., Davis, D., Gerrity, M., . . . Mangrulkar, R. (2004). Evaluating the teaching of evidence based medicine: conceptual framework. Britisch Medical Journal, 329, 1029-1032.

D. Terpstra et al. (2016). Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. Geraadpleegd op 23-9-2016 via:  http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2016%20Documenten/20160113%20Rapport%20Toekomstbestendige%20beroepen.pdf

Vos, R. de. (2005). Evidence based practice. De steen van Sysiphos in de klinische praktijk. Openbare les. Hogeschool van Amsterdam.

Bijlage 1 

Tabel 1 De 8 stappen met tijdsduur en leerdoelen

 

Stappen met leerdoelen en gemiddelde tijdsduur

 

De leerdoelen zijn een samenvatting van de leerdoelen in de stappen.

Tijdsduur informatie en oefeningen* in uren

Tijdsduur activiteiten ‘Op de werkvloer’** in uren

1.

Kritische houding

Je weet wat een kritische houding is en dat je deze nodig hebt om EBP toe te passen.

0.15 uur = 15 minuten

0.15

 

2.

Niet-effectieve zorg

Je kent voorbeelden van niet-effectieve zorg, gaat na of deze op de afdeling nog worden ingezet en ervaart waarom EBP noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg.

0.20

1.40

3.

Evidence uit onderzoek

Je weet voor welk type praktijkvragen het doorlopen van de stappen van het EBP-proces nuttig is en kunt diverse informatiebronnen indeling naar niveau van bewijskracht.

0.30

0.10

4.

Wat is evidence-based practice?   

Je kent de definitie, kritische elementen/perspectieven en doelen van evidence-based practice, kent de stappen van het EBP-proces en weet het verschil tussen evidence en bewijs.

3.00

1.50

5.

EBP toepassen met (evidence-based) richtlijnen

Je weet dat je met evidence-based richtlijnen EBP kunt toepassen, hoe je werkt en zo nodig afwijkt van richtlijnen.

0.40

1.00

6.

Wetgeving, tuchtrecht en EBP

Je weet hoe het toepassen van EBP je helpt je aan de wet te houden.

0.20

0.10

7.

Stap 1: Formuleren van een beantwoordbare vraagstelling

Je weet hoe je vanuit een klinische onzekerheid met de PICO-methode een beantwoordbare klinische vraagstelling maakt.

0.30

0.15

8.

Stap 2 Zoeken naar het huidige beste bewijsmateriaal

Je weet hoe je naar evidence-based richtlijnen zoekt en welke databases je daarvoor kunt raadplegen.

0.30

0.45

 

 

Totaal aantal uren: 12 uur en 10 minuten

 

6.05 uur

6.05 uur

*   Informatie en oefeningen: kennis en vaardigheden opdoen. De genoemde tijd is een indicatie van de gemiddeld benodigde tijd.

** Op de werkvloer: verder oefenen met de stof én tegelijk evidence op de werkvloer brengen en/of het EBP-gedachtengoed verspreiden onder collega’s. De genoemde tijd is een indicatie van de gemiddeld benodigde tijd.

Animatie voorbeelden


Introductievideo

Het EBP-proces in 2 minuten


Waarom is evidence-based practice nodig?


Beoordelen artikel: introductie

Rondleidingen

De nieuwste versie van EBP-academie heeft de mogelijkheid om ingelogde gebruikers rondleidingen te tonen. 

In deze video zie je de (geluidloze) rondleiding op de homepage. In de hoek rechtsonder kun je de video op schermgrootte zetten. 


Deze afbeeldingen zijn een onderdeel van de rondleiding op de homepage.